ஏன் என்ற கேள்வியில் இருந்து துவக்குங்கள் | START WITH WHY TAMIL

Save 15%
SKU: BK 0095159

Price:
Rs. 254 Rs. 299
Add to Wishlist

Description

AUTHOR : SIMON SINEK

PUBLISHER : MANJUL 

LANGUAGE : TAMIL

ABOUT THE AUTHOR

Simon Sinek is an optimist. He teaches leaders and organizations how to inspire people. From members of Congress to foreign ambassadors, from small businesses to corporations like Microsoft and 3M, from Hollywood to the Pentagon, he has presented his ideas about the power of why. He has written two books, Leaders Eat Last and Start With Why and is quoted frequently by national publications. Sinek also regularly shares 140 characters of inspiration on Twitter (@simonsinek).

You may also like

Recently viewed by You